ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร ความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส