ศกร.ตำบลมูโนะ ซ้อมเพื่อเข้าประกวดในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 101 ปี “แก้วกัลยาในดวงใจ” สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากรครูที่ปรึกษา ร่วมกันฝึกซ้อมร่วมกันฝึกซ้อมเพื่อเข้าประกวดในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 101 ปี “แก้วกัลยาในดวงใจ” สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ” ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ ร่วมฝึกซ้อมนักศึกษา ณ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส