เข้าร่วมกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ นักศึกษา สกร. ในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 101 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more

ศกร.ตำบลมูโนะ ซ้อมเพื่อเข้าประกวดในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 101 ปี “แก้วกัลยาในดวงใจ” สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อใช้ในหน้าแล้งและป้องกันการเกิดไฟป่า

วันที่ 29 เมษายน 256

Read more