(ชื่อครูคนที่ 1)

นางสาวมารียานี ยามาอาโง

ตำแหน่ง ครู ศกร.ตำบลมูโนะ