รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก- ลก มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลมูโนะ ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567 ณ พื้นที่ตำบลมู/โนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส