มอบเงินจากการจำหน่ายฉลากกาชาด

วันที่ 30 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวสุไวบะห์ มะมิง ครูอาสาฯประจำปอเนาะ พร้อมด้วยนางสาวมารียานี ยามาอาโง ครูอาสาฯประจำ ศรช. นำส่งเงินจากการจำหน่ายฉลากกาชาด โดยส่งมอบให้ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส