ศกร.ตำบลมูโนะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลกพร้อมด้วยนายมาหะมะเพาซี สาแลแม ครูอาสาฯ นางสาวมารียานี ยามาอาโง ครู ศกร.ตำบลมูโนะ และนางสาวสุไวบะห์ มะมิง ครูอาสาฯปอเนาะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่ เพื่อให้เด็กประชาชนผู้สนใจ มีนิสัยรักการอ่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมจินตนาการระบายสีของหนู 2 กิจกรรมเล่านิทานจากหนังสือ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในเชิงรุก รวมถึงกิจกรรมประเพณีต่างๆ ผ่านการประชาสัมพันธ์โดยรถโมบายเคลื่อนที่ ณ บ้านปูโปะ หมู่ที่ 4 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส