มอบเกียรติบัตรครูต้นแบบรักการอ่านแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more

นักศึกษา ศกร.ตำบลมูโนะ มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันแต่ละฐานการเรียนรู้ ในโครงการ 2 เมษา “วันรักการอ่าน”

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more

กิจกรรมถวายพระพร 2 เมษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more