ศกร.ตำบลมูโนะจัดกิจกรรรมส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลกพร้อมด้วยนายมาหะมะเพาซี สาแลแม ครูอาสาฯ นางสาวมารียานี ยามาอาโง ครู ศกร.ตำบลมูโนะ และนางสาวสุไวบะห์ มะมิง ครูอาสาฯปอเนาะ ดำเนินการจัดกิจกรรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1 กิจกรรมdiy ลายพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ 2 กิจกรรมอ่านหนังสือตามใจฉัน เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านปาดังยอ หมู่ที่ 3 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส