ศกร.ตำบลมูโนะขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ศกร.ตำบลมูโนะ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตำบลมูโนะ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ผ่านทุกสาระวิชา และได้รับผลการสอบ “ดีเยี่ยม”ในสาระต่างๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566