รับสมัคร

บัดนี้เป็นต้นไป

หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพ

ภาษาจีน 80 ชั่วโมง

✅เรียนช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม(วันที่แจ้งอีกทีค่ะ)

✅รับจำนวนจำกัดนะค่ะ (ครบจำนวนปิดรับทันทีค่ะ)

✅สนใจสมัครสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครได้เลยค่ะ

✅ได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม

#หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลก

#วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส