ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเคลลี ทรายทอง นักศึกษาระดับ ม.ปลายผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 42 ดีใจด้วยน่ะ เก่งที่สุดเลย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ผ่านการคัดเลือกระดับภาคใต้เข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศ

Read more

ร่วมต้อนรับคณะนิเทศการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียน 2566 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 2 มีนาคม 2567

Read more

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ ร่วมกันเคารพธงชาติทุกๆวันจันทร์ เพื่อสำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 4 มีนาคม 2567

Read more

ขอแสดงความยินดีกับองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยมผลการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ปีที่ 4 (แชมป์ 4 สมัย) ระดับจังหวัด ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรูัจังหวัดนราธิวาส

Read more

ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ด้วยค่ะ ทางชมรมจะเข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 นี้ ณ โรงแรมไดมอนด์ พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more