สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญติดตามรับชมรายการพิเศษผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook ประเด็น เยาวชนรุ่นใหม่ สานฝันน้องนอกระบบการศึกษาชายแดนใต้” ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ทางเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และ เพจ หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

Read more

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการกระทำใดบ้างที่ตรวจสอบพบในระหว่างดำเนินการเลือกไม่ว่าระดับใด ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นกระทำเพื่อให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

Read more

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก (ชื่อเดิม กศน.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567 สามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครผ่านออนไลน์

สมัครได้ที่ ศูนย์ส่ง

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเคลลี ทรายทอง นักศึกษาระดับ ม.ปลายผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 42 ดีใจด้วยน่ะ เก่งที่สุดเลย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ผ่านการคัดเลือกระดับภาคใต้เข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศ

Read more