กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

วันที่ 1 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยนางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ พร้อมด้วยร่วมกันขับร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และดูอาร์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีนายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาครเป็นประธาน และพบปะในครั้งนี้ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส