บริบทอำเภอ

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 073- 561124  E-mail ติดต่อ Moesc.nfe.1296070000@gmail.com 
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส
          ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
ประวัติสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสาคร เดิมมีชื่อว่า “ศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่อำเภอศรีสาคร” ดำเนินการสอนการศึกษาผู้ใหญ่ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2535 มีที่ทำการตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร(หลังเก่า) ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
          ปี พ.ศ. 2541 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีสาคร อยู่ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
          ปี พ.ศ. 2544 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีสาคร อยู่ ณ บ้านเลขที่ 76/11 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
          ปี พ.ศ. 2551 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสาคร ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 68/1-2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
     ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสาคร เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริม การเรียนรู้อำเภอศรีสาคร มีอาคารเป็นของตนเอง โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นางสาวสมจิตต์ สัจกุล มีเนื้อที่ 3 งาน 72.3 ตารางวา ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ วันที่ 10 มกราคม 2545 ทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ย้ายเข้าทำการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร ส่วนด้านล่างเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร ตั้งอยู่ในซอยหะยีมะซะ หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส