ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร (สกร.อำเภอศรีสาคร)

หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

โทรศัพท์ / โทรสาร 073 561124

E-mail : Moesc.nfe.1296070000@gmail.com