ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู ให้การต้อนรับ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าพบเจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส