#โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (New Skill)

#โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (New Skill)

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จิตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางกิตติยา กาฮง ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรม กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรวิชาการนวดแผนไทย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) ระหว่างวันที่ 6-19 มีนาคม 2567 ณ ศกร.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+13

ความรู้สึกทั้งหมด

2Hamedah Tayea และ อีก 1 คน