#พิธีเปิดโครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

#พิธีเปิดโครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ กล่าวรายงาน ภายใต้โครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+24

ความรู้สึกทั้งหมด

1010