ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านกลูบี ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 2 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จิตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอศรีสาคร ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 3 และ 9 มีนาคม 2567 (รายวิชาบังคับและวิชาเลือก) โดยมีคณะครู เป็นกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ ในครั้งนี้ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านกลูบี ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส