นายมะซารี ยีมะยี

โต๊ะครู ประจำสถาบันศึกาาปอเนาะฟัตฮูเราะห์มาน