กิจกรรม “MOI Waste bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยนางรอกีย๊ะ ยูโซะ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมพิธิเปิดกิจกรรม “MOI Waste bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ภายใต้หลักการ 3R คือ “ใช้น้อย ใช้ซ่ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีนายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส