วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางกิตติยา กาฮง ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยนายมะยากี แวมะนอ ครูอาสาฯ และนางฟาดีล๊ะ สามะอาลี ครูอาสาฯปอเนาะ ปฎิบัติงานประจำ กศน ตำบลศรีสาคร เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการฯ โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาปฏิบัติงาน 10% ณ กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

Read more