ประชาสัมพันธ์ 1/67

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทังนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน