กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวณิชชารีย์ สุทธิชาเจริญพงษ์ ครู พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.หญิงดุษฎี ศรีดำ ครู เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ พร้อมด้วยร่วมกันขับร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และดูอาร์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีนายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาครเป็นประธาน และพบปะในครั้งนี้ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสhttps://www.facebook.com/photo/?fbid=2021717654892201&set=pcb.2021717931558840