โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ 67 (สกร.อำเภอรือเสาะ)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครูศกร.ตำบลสุวารี และคณะครูสกร.อำเภอรือเสาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ 67 (สกร.อำเภอรือเสาะ) ณ สนามกีฬาหญ้าเทียมยาบัตสเตเดี้ยม อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส