วิสาหกิจชุมชนตะโละฮูลู

ที่ตั้ง 2/1 หมู่ 2 ตำบลสาวอ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  96150

พิกัด 6.434539277319029, 101.5186530969763

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนโล๊ะฮูลู” ม.2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รวมกลุ่มเป็นวิสากิจชุมชน ร่วมกันผลิตกะเป๋า และปลูกผักปลอดสารพิษ ภายใต้แบรนต์ของชุมชน ส่งขายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างรายได้เข้ากลุ่มกว่าหนึ่งแสนบาท

วันนี้ 17 กรกฏาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดนราธิวาส ว่า ที่ “วิสาหกิจชุมชนโล๊ะฮูลู” หมู่ที่ 2 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านจาก 16 ครัวเรือน เป็นวิสากิจชุมชน ร่วมกันผลิตกะเป๋า หน้ากากอนามัย เฟอร์นิเจอร์ และปลูกผักปลอดสารพิษ ผักสลัด โหรพา มะเขือ ชะอม พริก ตะไคร้ ขิง ข่า สับปะรด มะรุม ตำลึง ผลผลิตที่ได้นำมาแบ่งปันให้กับครัวเรือน ส่วนที่เหลือก็นำไปจำหน่ายสร้างรายได้เจ้าครัวเรือน ส่วนกระเป๋า หน้ากากอนามัย และเฟอร์นิเจอร์ ส่งขายใน 3 จังหัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตามที่ลูกค้าสั่ง ภายใต้ชื่อแบรนของตัวเองชื่อ “ดีสุข” นอกจากนั้น ยังมีนำผลผลิตทั้งหมดโพสขายในโซเซี่ยล เฟซบุ๊ก อีกด้วย โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เข้ามาให้ความรู้ด้านสุขภาพ นอกจากนั้น ยังมีชุมชนในและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

นายอัมนุง เซ๊ะ ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโล๊ะฮูลู เปิดเผยว่า ชุมชนตะโล๊ะฮูลู ได้มีการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้านมีการรวมตัวกันจากหลาย ๆ ครอบครัว เพื่อจัดตั้งกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่จัดตั้งตั้งแต่ ปี 2559 มาจนถึงปัจจุบัน 4 ปีแล้ว เพื่อให้ชาวบ้านเข้ามาประกอบอาชีพมีรายได้ โดยทางกลุ่มมีกิจกรรมการทำกระเป๋า และการปลูกผักสวนครัว ทำให้ทางกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น เดิมชาวบ้านมีการประกอบอาชีพการทำสวนยาง หลังราคายางตกต่ำ ก็มีรายได้จากกลุ่มวิสาหกิจเป็นรายได้เสริมนำไปใช้จ่ายในครอบครัว สามารถนำไปซื้อกับข้าวกับปลา และส่วนที่เหลือก็สามารถให้กับบุตรหลานไปโรงเรียนได้ แรงจูงใจจากการรวมตัวของสมาชิกในกลุ่มเกิดจากเมื่อเกิดปัญหาการเงิน รายได้ตกต่ำ รายจ่ายไม่เพียงพอ ก็มีแนวคิดที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นรายได้เสริมกว่าหนึ่งแสนบาทต่อเดือน

จุดเด่น

          ชุมชนตะโละฮูลูเป็นชุมชนสุขภาวะชุมชนมีสุขภาพดี ชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมเอื้อต่อมีสุขภาพที่ดี ชุมชนก็สามารถพึ่งตัวเองได้ ชุมชนสาวอฮูลูดีสุข จากเดิมที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มในระดับเครือญาติ ก็สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มแบบวิสาหกิจชุมชน มีสินค้าของชุมชนที่เป็นสินค้าหัตกรรม และโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ นอกจากนั้น ยังเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยว