ประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวฟายีละห์ เขียวจันทร์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ ประชุมคณะครู ศกร.ตำบลสาวอ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส