สมุนไพรแผนโบราณ

ชื่อ-สกุล นางยาเร๊าะ  ยะโต๊ะ

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ 10/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังกวัดนราธิวาส

พิกัด 6.435896/ 101.527798.

เบอร์โทรศัพท์ 081-0972509

ที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากสมัยอดีตมีคนในครอบครัวมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรแผนโบราณสำหรับรักษาโรคชนิดฝี(บาเราะห) จึงถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาดังกล่าวข้างต้นให้กับรุ่นหลัง เพื่อสามารถนำภูมิปัญญามารักษาคนต่อไป

ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาในการรักษาไม่นาน สามารถนำสมุนไพที่ภูมิปัญญาให้นำไปรักษาด้วยตัวเองที่บ้าน