โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลสุวารี นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้กับเยาวชนนอกระบบจังหวัดนราธิวาส โดยมี นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ดำเนินโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส และสนามกีฬาชั่วคราว สกร.จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส