ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ คณะครู ศกร.ตำบลเรึยง ติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศกร.ตำบลเรียง ม.6 บ้านดาระ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส