ติดต่อเรา

สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลวาตานียะห์

เลขที่ – หมู่ที่ 6 ตำบลเรียง

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โทรศัพท์ 081-2756655

โทรสาร 073 571928

E-mail : Asima@hotmail.co.th