โครงการแนะแนวการศึกษา

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางอัสสิมา แวโน๊ะ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครสถาบันศึกษาปอเนาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาระหว่างวันที่ 12- 13 ธันวาคม 2566 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรือเสาะ ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส