เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย และการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานในการเข้าร่วมงาน พระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการ #

วันที่ 9 มกราคม 2567

Read more

ลงพื้นที่ทำความสะอาดหลังน้ำลดจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ ศกร.ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส #

วันที่ 3 มกราคม 2567

Read more