ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลบาตง

หมู่ 4 บ้านบลูกาฮูลู ตำบลบาตง

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โทรศัพท์ 073 571 928

E-mail : Sah.batong@gmail.com