ประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะแนะ เพื่อชี้แจงข้อราชการ ให้มีทิศทางการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคลากรร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567