โครงการส่งเสริมเยาวชนพลเมืองดี สู่วิถีประชาธิปไตย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครูสกร.อำเภอรือเสาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนพลเมืองดี สู่วิถีประชาธิปไตย ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส