นิเทศกลุ่มอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่ (ขนมซาลาเปา)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลสาวอ นิเทศกลุ่มอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่ (ขนมซาลาเปา) ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาบ้านบือเจาะบองอ ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส