โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ครูสกร.อำเภอรือเสาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5(ค่ายพระปกเกล้า) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา