อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ศกร.ตำบลตันหยงมัส รับมอบหนังสือที่บริจาค

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญประภา เพชรจันทร์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นายอภิวิชญ์ ศรีสังข์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือที่บริจาคโดย คุณครูโรงเรียนบ้านเขาน้อย ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส