ตัวแทนนักศึกษาประกวดการจัดสวนหย่อมในถาด  ในโครงการการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา สกร.อำเภอระแงะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read more

ตัวแทนนักศึกษาประกวดการจัดตู้ปลา ในโครงการการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา สกร.อำเภอระแงะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read more

ตัวแทนนักศึกษาประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงการการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา สกร.อำเภอระแงะ

 7 กุมภาพันธ์ 2

Read more