วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางนายียะห์ ยูโซะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวนูรไอนี สาดารา ตำแหน่ง ครู ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ฉก.4502 บ้านโต๊ะเปาะฆะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส