บุคลากร ศกร.ตำบลตันหยงมัส เข้าร่วมโครงการประชุมความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สกร.อำเภอระแงะ

   admin

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลจันหยงมัส เข้าร่วมโครงการประชุมความร่วมมือสนับสนุนและ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สกร.อำเภอระแงะ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส