ประชุมองค์กรนักศึกษา

นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากรครู ตำบลตันหยงมัส นำองค์กรนักศึกษาตำบลตันหยงมัส เข้าร่วมประชุมองค์กรนักศึกษาและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ วางแผนการเตรียมโครงการประชุมสัญจร สกร.อำเภอระแงะ โดยมีนางสาวนุรอาซียะ แซมิง ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยนางสาวมาซีเตาะห์ มีเด็ง ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลเป็นครูที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษาระดับอำเภอ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส