วันรักการอ่าน 2 เมษายน 2567

มื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลาการ สกร.อำเภอระแงะ ดำเนินการจัดกิจกรรม วันรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส