ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ บุคลากร ศกร.ตำบลตันหยงลิมอ ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ณ ศกร.ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส