กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บรรณารักษ์ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด ณ ตลาดนัด ม.1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส