ตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ ได้มอบหมายให้ นายฮาซัน ยูโซ๊ะ พร้อมด้วยนางรูฮาณีย์ ยูโซ๊ะ ตำแหน่งครู ตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สถาบัน กศน. ภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา