ดำเนินการประชุมบุคลากร

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ดำเนินการประชุมบุคลากร เพื่อติดตามงานผลโครงการ กิจกรรม และข้อราชการเร่งด่วน งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ งานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง งานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส