ดำเนินการตรวจเชความถูกต้องของกระดาษคำตอบ

วันที่14 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ คณะกรรมการกลาง สอบปลายภาคเรียนที่ 2/66 ดำเนินการตรวจเชความถูกต้องของกระดาษคำตอบ ก่อนไปตรวจเครื่อง ณ สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาส